ساخت بزرگراه در جنگل با کمترین خسارت به محیط زیست

بنام خداوند جان آفرین                   حکیم سخن در زبان آفرین

بنام خداوند جان و خرد                  کزین برتر اندیشه برنگذرد

سلام بر همه مهربانان 

 

 ساخت بزرگراه در جنگل با کمترین خسارت به محیط زیست

 

 

 

این همه از محیط زیست گفته شد ، این همه از نابودی زیستگاه طبیعی کشورمان توسط صاحب نظران و دلسوزان این مملکت سخن بمیان آمد ولی نتیجه .......

تصویری را ببینید از کسانی که نعمت های خدا را از ما به اصطلاح خدا داران بهتر می شناسند . بزرگراهشان را از دل طبیعت طوری عبور داده اند که هیچگونه خللی به جنگل وارد نشده است و در عین حال راهشان را نیز ایجاد کرده اند .

استاد راهسازی ما با توجه به اینکه حدود 10 سالی را در آمریکا راه ساخته بود ، اینطور می گفت : از شروع طراحی یک راه تا پایان ساخت آن چه در آمریکا و چه در ایران ؛ ده سال طول می کشد ، اما این کجا و آن کجا ؟ در آمریکا یک راه 9 سال طراحی می شود و یک ساله ساخته می شود ، اما در ایران 1 ساله طراحی می شود و 9 ساله ساخته می شود . جمع جبری هر دو 10 سال می شود . همچنین ایشان می گفتند که برای طراحی یک راه در آمریکا ، گروههای مختلف از جمله مهندسان مختلف سیویل ، اقتصاد دان ، مددکار اجتماعی ، وکیل و حقوق دان ، زیست شناس ، کارشناس محیط زیست ، هواشناس ، اقلیم شناس و ..... وارد می شوند و بطور مثال پس از 9 سال تفکر و تحقیق از مجموع 100 واریانت مختلف ، 99 تای آنها را با توجه به جمیع جوانب ، مردود و یکی را بعنوان بهترین گزینه انتخاب می کنند . اما در ایران یک سال اینکار انجام می گیرید و طولانی شدن یک ساله آنهم برای این است که نقشه برداری مسیر زمان می برد وگرنه اصل طراحی راه یکی دو روزه با رسم یک مسیر با چند قوس کلوتوئید براحتی انجام می شود .

اگر گفتید در آمریکا ، مددکار اجتماعی چرا وارد کار طراحی راه می شود ؟

/ 0 نظر / 22 بازدید