# زلزله

به بهانه گرامی داشت روز مهندسی

بنام خداوند جان آفرین                   حکیم سخن در زبان آفرین بنام خداوند جان و خرد                  کزین برتر اندیشه برنگذرد   سلام بر همه مهربانان     به ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید