# تفریح_و_سرگرمی

برداشت تان از این عکس چیست ؟

  بنام خداوند جان آفرین                       حکیم سخن در زبان آفرین بنام خداوند جان و خرد                        کزین برتر اندیشه برنگذرد   سلام بر همه مهربانان برداشت تان از ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 28 بازدید