# اطلاعات_عمومی

یک سنگ آسمانی از نزدیکی کره زمین گذشت

 بنام خداوند جان آفرین            حکیم سخن در زبان آفرین بنام خداوند جان و خرد             کزین برتر اندیشه برنگذرد سلام بر همه مهربانان یک سنگ آسمانی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 18 بازدید