# اجتماعی

چقدر سخت است همرنگ جماعت شدن وقتی جماعت خودش هزار رنگ است . . .

.......................................................................... ترجیح می دهم حقیقتی مرا آزار دهد ، تا اینکه دروغی آرامم کند. . . .......................................................................... تنها دو روز در سال هست ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 111 بازدید

چه رنجی ‌می‌کشد آنکس که انسان است و از احساس سرشار است…

      خدایا کفر نمی‌گویم   خدایا کفر نمی‌گویم، پریشانم، چه می‌خواهی‌ تو از جانم؟! مرا بی ‌آنکه خود خواهم اسیر زندگی ‌کردی. خداوندا! اگر روزی ‌ز عرش خود ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 15 بازدید