شما از کدام دسته ای ؟

بنام خداوند جان آفرین                   حکیم سخن در زبان آفرین

بنام خداوند جان و خرد                  کزین برتر اندیشه برنگذرد

سلام بر همه مهربانان

ادبیات زندگی - قسمت نوزدهم  

شما از کدام دسته ای ؟

 

دکتر علی شریعتی انسانها را به چهار دسته تقسیم کرده است:


1- آنانی که وقتی هستند ؛ هستند وقتی که نیستند هم نیستند . عمده آدمها ، حضورشان مبتنی به فیزیک است. تنها با لمس ابعاد جسمانی آنهاست که قابل فهم می‌شوند. بنابراین اینان تنها هویت جسمی دارند.

 

2- آنانی که وقتی هستند ؛ نیستند وقتی که نیستند هم نیستند . مردگانی متحرک در جهان ، خود فروختگانی که هویتشان را به ازای چیزی فانی واگذاشته‌اند ، بی شخصیت‌اند و بی اعتبار . هرگز به چشم نمی‌آیند ، مرده وزنده‌شان یکی است.


3- آنانی که وقتی هستند ؛ هستند وقتی که نیستند هم هستند . آدم های معتبر و با شخصیت ، کسانی که در بودنشان سرشار از حضورند و در نبودنشان هم تا ثیرشان را می گذارند. کسانی که همواره به خاطر ما می‌مانند ، دوستشان داریم و برایشان ارزش و احترام قائلیم.


4- آنانی که وقتی هستند ؛ نیستند وقتی که نیستند ؛ هستند . شگفت انگیز ترین آدمها. در زمان بودشان چنان قدرتمند و با شکوه اند که مانمی‌توانیم حضورشان را دریابیم ، اما وقتی که از پیش ما میروند ، نرم نرم و آهسته آهسته درک می‌کنیم ، باز می‌شناسیم ، می فهمیم که آنان چه بودند ، چه می گفتند و چه می خواستند ، ما همیشه عاشق این آدمها هستیم  ، هزار حرف داریم برایشان . اما وقتی در برابرشان قرار می‌گیریم قفل بر زبانمان می‌زنند . اختیار از ما سلب می‌شود . سکوت می‌کنیم و غرق در حضور آنان مست می‌شویم و درست در زمانی که می‌روند یادمان می آید که چه حرفها داشتیم ونگفتیم. شاید تعداد اینها در زندگی هر کدام از ما به تعداد انگشتان دست هم نرسد.


/ 0 نظر / 25 بازدید