بزرگی

بنام خداوند جان آفرین                       حکیم سخن در زبان آفرین

بنام خداوند جان و خرد                        کزین برتر اندیشه برنگذرد

سلام بر همه مهربانان


بزرگی چیست ؟  

 

بدون شرح و در عین حال  با شرحی به وسعت تمام ادبیات !!!!


 

/ 0 نظر / 5 بازدید