تصاویری از تبلیغات جراید قبل از انقلاب (تصویری )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 1 نظر / 175 بازدید
مهدي شريفي

دست شما درد نكنه. خيلي خوب بودن