یاد باد آن روزگاران یاد باد

 

بنام خداوند جان آفرین                    حکیم سخن در زبان آفرین

بنام خداوند جان و خرد                     کزین برتر اندیشه برنگذرد

سلام بر همه مهربانان

یاد باد آن روزگاران یاد باد 


بدون شرح ؟

 

/ 0 نظر / 24 بازدید