نهایت استثمار !!

بنام خداوند جان آفرین                   حکیم سخن در زبان آفرین

بنام خداوند جان و خرد                  کزین برتر اندیشه برنگذرد

سلام بر همه مهربانان 

نهایت استثمار !!

 

تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل !!!!

 

/ 1 نظر / 20 بازدید