شعور و وجدان مهندسی

بنام خداوند جان آفرین            حکیم سخن در زبان آفرین

بنام خداوند جان و خرد             کزین برتر اندیشه برنگذرد

سلام بر همه مهربانان

شعور و وجدان مهندسی 

بدون شرح !!

 

/ 0 نظر / 49 بازدید