مدیریت بحران !!!

 

بنام خداوند جان آفرین               حکیم سخن در زبان آفرین

بنام خداوند جان و خرد                 کزین برتر اندیشه برنگذرد

سلام بر همه مهربانان

مدیریت بحران !!!

 

در تصویر فوق چگونگی اسکان افراد بی خانمان ژاپن را بعد از بلیه طبیعی ملاحظه می فرمائید . من عنوان مدیریت بحران را برای آن انتخاب کرده ام . در مانورهای نمایشی که خوب مانور می دهیم ، انشالله که همه چیز در موقع زبانم لال این اتفاقات بهمین صورت های نمایشی بخوبی و خوشی پیش برود . همین! 


/ 0 نظر / 13 بازدید