سخنی با دل

 

بنام خداوند جان آفرین            حکیم سخن در زبان آفرین

بنام خداوند جان و خرد             کزین برتر اندیشه برنگذرد

سلام بر همه مهربانان

 

سخنی با دل

آنانکه به من بدی کردند ؛ مرا هوشیار کردند .

آنانکه از من انتقاد کردند ؛ به من راه و رسم زندگی را آموختند .

آنانکه به من بی اعتنایی کردند ؛ به من صبر و تحمل را آموختند .

و :

آنانکه به من خوبی کردند ؛ به من مهر و وفا و دوستی را آموختند . 

 

 

/ 0 نظر / 25 بازدید