پیام افتتاحیه وبلاگ

بنام خداوند جان آفرین               حکیم سخن در زبان آفرین

بنام خداوند جان و خرد             کزین برتر اندیشه برنگذرد

سلام بر همه مهربانان

یادداشت افتتاحیه

با توجه به اینکه مطالبی که در این وبلاگ می آید ، ادامه مطالبی است که در وبلاگی با همین عنوان و همین موضوعات در بلاگفا منتشر می شد و به دلیل حضور جمعی نابخرد و بخیل و پست و فرومایه ، یک روز قالب وبلاگ مذکور مورد تهاجم قرار می گرفت و روز دیگر عکسها و تصاویر و روز دیگر شمارنده و الخ .  تصمیم گرفتم که برای اینکه بگویم :

ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست

                                                      عرض خود می بری و زحمت ما می دانی

ادامه آن مطالب را در این وبلاگ که در این ابتدای امر بنظرم توانا تر از بلاگفا است ، بنگارم . حال تا چه زمانی از گزند این نابخردان در این وبلاگ مصون می مانم ، خدا می داند .

علی ایحال چنانچه این وبلاگ هم مورد تهاجم قرار گیرد ، خوشبختانه آنقدر وبلاگ وجود دارد که هر زمان بتوانم تغییر آدرس دهم .

در صدد بوجود آوردن وب سایتی هستم و در صورتیکه  مطمئن شوم که آن وب سایت از این گزندها مصون می ماند ، حتماً زحمت تجدید مطالب را بجان و دل خواهم پذیرفت و اقدام خواهم کرد . بقول حافظ :

حسد چه می بری ای سست نظم بر حافظ

                                                         قبول خاطر و لطف سخن خداداد است

سلامتی و سعادت را برای تمام انسانهای مهربان روی این کره خاکی ، از آفریدگار بزرگ خواهانم .

 

 

/ 0 نظر / 12 بازدید